Etik Ahlak Felsefesi
Baskı Tarihi : 2016
Sayfa Sayısı : 512
Fiyat : 30,00 TL

Etik Ahlak Felsefesi


Prof. Dr. Ahmet Cevizci

 
 
 

Felsefenin en temel disiplinlerinden biri olan etik, ahlakla yakın bir ili?ki içinde bulunur. Her ne kadar ahlak ve etik aynı kökten türemi? olsa bile, etik deyince anla?ılan “felsefe açısından ahlak”tır, genel bir ilkeler teorisidir veya “ahlaklılı€ın felsefesi”dir.

 
Felsefeden büyük ölçüde ba€ımsız, sosyolojik ve kültürel bir alan olarak ahlak, öncelikle ve çok büyük ölçüde toplum içinde bir ?ekilde olu?turulmu? olan norm ve kurallar sistemine kar?ılık gelir. Bu açıdan bakıldı€ında, ahlakın insanların davranı?larını ve birbirleriyle olan ili?kilerini düzenlemek amacıyla olu?turulmu? eylem kuralları, normlar silsilesi ve de€erler sistemi oldu€u söylenebilir. Ahlak, ?u halde, esas olarak bir düzen kavramıdır.
Prof. Dr. Ahmet Cevizci’nin hazırladı€ı Etik-Ahlak Felsefesi kitabı, “en yüksek iyi”, “do€ru eylem” ve “sa€lam karakter” temaları ekseninde ?ekillenen Klasik Etik, 20. yüzyılda “dile dönü?” hareketiyle ortaya çıkan Analitik Etik ile kıta felsefesinin sınırları içerisinde kalan ve klasik eti€e tepki niteli€i ta?ıyan Ele?tirel Etik ana ba?lıkları altında bu alanda önemli bir referans kitap olmayı hedefliyor.
 
 
 
 
 
 
Say Yayınları’ndan çıkmış Referans Kitapları ve Referans Sözlükleri
 
 
 
Bilgi Felsefesi - Ahmet Cevizci
 
 
 
Eğitim Felsefesi - Ahmet Cevizci
 
 
 
Siyaset Felsefesi - Derya Küçükalp
 
 
 
Felsefenin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
 
 
 
Felsefeye Giriş - Ahmet Cevizci
 
 
 
Ugulamalı Etik - Ahmet Cevizci
 
 
 
Eğitim Sözlüğü - Ahmet Cevizci
 
 
 
Felsefe Sözlüğü - Ahmet Cevizci
 
 
 
Felsefe Tarihi - Ahmet Cevizci
 
17. Yüzyıl Felsefesi - Ahmet Cevizci


Prof. Dr. Ahmet Cevizci

Yazar hakkında daha fazla bilgi için üzerine tıklayın.

Kitabın Adı
Etik Ahlak Felsefesi
Özgün Adı
-
ISBN
978-605-02-0336-3
Fiyat
30,00 TL
Sayfa Sayısı
512
Ebat
13,5 x 21 cm.
Yayınevi
Say Yayınları
Yayın Tarihi
2016
Yazar
Prof. Dr. Ahmet Cevizci
Çevirmen
-
Editör
-
Yayına Hazırlayan
-
Kapak Tasarım
-

Kategoriler : Referans Kitaplar Felsefe
Etiketler : Felsefe Etik Ahlak Referans

Referans Kitaplar

Referans Kitaplar kategorisinin tüm kitaplarını görmek için tıklayınız.